Четирите групи

Акценти

Първи стъпки на пазара на труда

Международно проучване сред студентите и наскоро завършилите

Този доклад се отнася за бъдещите регионални бизнес лидери – амбициозните и работливи млади хора, които вече се доказват в най-добрите университети в Централна Европа, за да застанат начело на своето поколение. Данните събрани през годините показват, че студентите, отличили се с най-високи постижения, по-късно създават успешна кариера, често на старши мениджърски и лидерски позиции.

Въпросите, които им зададохме в нашето проучване покриват много области, свързани с техните кариерни очаквания. Отговорите им бяха впечатляващи и неочаквани.

Четирите групи

Независимо от приликите между младите хора с високи постижения, разбира се, че хората не са еднакви във всеки един аспект. Следователно се откроиха четири основни групи милениуми с различни нагласи към живота в много области. Това позволява установяването на четири отделни профила. Струва си да се отбележи, че щастливото семейство и доброто здраве са най-важни за всички четири групи, докато професионалната работа заема трето място за три от групите. Основните разлики идват от посочените по-долу в списъка опции. Групите, които отличаваме, са:

Първи стъпки на пазара на труда

'Fast Trackers'

Те не искат нищо повече от това да продължат кариерното си развитие. Това е основно не само за техния финансов успех, но също и за социалния им напредък. Ето защо те биха посветили 100 % от общия си потенциал на работата – вместо да имат повече свободно време, биха го използвали, за да свършат повече работа. Те са уверени, че винаги могат да надминат останалите, ако полагат усилия.

Fast trackers

'Eager Beavers'

За тях работата сама по себе си е награда. Нищо не може да замени удовлетворението от един успешен ден в офиса. Те са убедени, че трябва да направят жертви по отношение на личния си живот, но никога не го възприемат като неприятно задължение. Макар че, гледат на работата като основна за техния социален и финансов напредък, те също имат и интереси извън работното си място.

Eager beavers

'All Rounders'

Те наистина са балансирани. Работата не е единствено начин да развиват себе си - става въпрос и за начина по който изпълняват задълженията си към обществото. Не е нужно да уточняваме, че те биха работили дори, ако не им се налагаше. И докато работата е много по-важна от това просто да получават повишения и повече пари, това не е всичко за тях. Животът извън работното място наистина е от значение и те никога нямат усещането, че трябва да се откажат от страничните си интереси заради изискванията на работата.

All-rounders

'By-Standers'

Работата далеч не е най-важното нещо в живота им. Това дори не е основа за самоусъвършенстване или учене. Спадащите към тази група е много малко вероятно да се въздържат от това да се наслаждават на живота извън работата. Те са примиряват, защото трябва да спечелят пари. Ако беше възможно да преживяват без работа, те вероятно биха се отказали от нея незабавно.

By-standers

Ключови изводи

Тук представяме основните мнения на нашите участници по въпроси, вариращи от лидерството до ролята на работата в техния живот и как очакват да бъдат възнаградени.

Лидерство и компетенции

Според анкетираните, истинските лидери притежават огромна харизма и изключителни стратегически способности, което предполага, че младите са склонни да вярват, че талантите на лидерите са вродени. Всъщност само 19% смятат, че университетът ги е подготвил добре за света на работата. Само 15% смятат, че са добре подготвени за намиране на работа (подобни бяха заключенията в докладите „Първи стъпки“ през 2013 и 2015). В същия дух, в сравнение с предходните години, малко хора се чувстват готови да се справят със стреса или да се възприемат като лидери.

Все пак повечето анкетирани са много уверени в своите компетенции – 80% оценяват собствените си компетенции като много по-добри от тези на други хора (това е нарастване с 5 процентни пункта в сравнение с данните от 2015). Смятаме че тези представи са типични за навлизащите на пазара на труда, които са се дипломирали във водещите университети. В допълнение компетенциите, които са оценени най-високо отново включват тези, които могат да бъдат подобрени чрез образованието - ефективно обучение, логическо мислене и работа в екип например.

 

Leadership and competencies

Значението на работата

Въпреки, че щастливият социален и семеен живот и доброто здраве се нареждат пред професионалния успех, 38% от анкетираните все още ни казват, че животът им се върти около работата – нарастване с 8 процентни пункта от предходното проучване.

85% разглеждат ползите, които произтичат от работата, като ключови за реализацията на човешкия потенциал, както и за социалния и финансовия напредък. Междувременно 83% биха избрали да работят, дори ако не се налагаше.

Importance of work

Заплати и други възнаграждения

Голяма част от анкетираните определят като най-атрактивни работодателите, които предлагат възможности за придобиване и развиване на нови умения. 46% смятат това за най-важен фактор, който се нарежда преди атрактивната заплата (13%), добра работна атмосфера (8%) и възможността за разработване на нови и интересни проекти (8%).

 

Salaries and other rewards

Отбелязване на различията

Както през 2015 г., жените все още смятат, че са по-добре организирани, по-комуникативни и по-добре ориентирани към работа в екип, отколкото мъжете. Освен това, 88% от анкетираните биха искали да работят в разнообразно среда (по отношение на възраст, пол и националност), въпреки че повече жени, отколкото мъже, са избрали тази възможност.

 

Celebrating differences

Нарастващата стойност, която младите хора придават на работата не означава, че те са готови да жертват личния си живот. По-скоро, те искат да бъдат част от нещо наистина значимо, да работят за организация, в която трудът им е оценен, мнението им е от значение, могат да постигат резултати и е демократично управлявана. Всъщност почти 39% от анкетираните смятат, че демократичният подход е основно качество на истинския лидер. Работодателите, които успеят да постигнат този баланс ще спечелят лоялност и всеотдайност от страна на най-талантливите си млади служители.

- Адам Хафуд, Лидер Таланти, Делойт Централна Европа