Global Powers of Retail press release

Прессъобщения

Докладът на Делойт Глобъл отбелязва, че водещите ритейлъри постигат стабилен растеж, въпреки предизвикателствата на глобалната икономика

  • Най-големите в света 250 търговци на дребно генерират приходи в размер на 4,3 трлн. щатски долара
  • В момента живеем в ориентираната към потребителите икономика

Общите приходи на водещите 250 глобални търговци на дребно са в размер на 4.31 трлн. щатски долара през фискалната 2015 г., отбелязвайки ръст от 5.2 %, според Доклада на Делойт Глобъл Global Powers of Retailing 2017: The art and science of customers.
“Бавен икономически растеж в големите развити икономики, високи нива на дълг в развиващите се държави, дефлация или ниска инфлация в богатите страни, протекционистка реакция срещу глобализацията бяха сред основните динамики, които допринесоха за предизвикателната икономическата среда, пред която са изправени ритейлърите“, обяснява д-р Ира Калиш, Главен икономист на Делойт Глобъл. „И все пак хората все още имат нужда да пазаруват, така, че индустрията продължава да се развива. На някои места и с определени групи купувачи, перспективите за търговците на дребно са доста благоприятни“.

Глобалните сили в търговията на дребно – Топ 250  

За трета поредна година, ръстът на приходите на ритейлърите на облекла и аксесоари, представени в топ 250, надминава ръста на другите продуктови сектори. Исторически погледнато, тази категория търговци на дребно беше най-печеливша, а фискалната 2015 г. не беше изключение. Въпреки това, търговците на дребно на бързо оборотни стоки определено са най-големите компании (средно приходите от продажби възлизат на близо 21.6 млрд. щатски долара), както и най-многобройните (133 ритейлъри представляват малко над половината от всички 250 компании и две трети от общите им приходи).
Нивото на глобализация на ритейлърите остава непроменено спрямо предходната година. Две трети от водещите 250 компании оперират извън границите на собствената си държава, като средно развиват дейност в над 10 държави. Близо една четвърт от общите им приходи са от чуждестранни операции.

Изкуството и науката за потребителите

В Доклада Global Powers of Retailing 2017 също така се дискутира изкуството и науката за ангажираността на клиентите. Това помага на ритейлърите да придобиват повече опит и заедно с правилната технология да засилят клиентската лоялност. Това, което смятахме за невъзможно за постигане в бъдещето, сега не само е постигнато, но е и минималното за този бизнес. Ритейл иноваторите знаят, че технологията вече, не е само допълнение към преживяването от пазаруването, а е неговият фундамент. Въпреки това, технологията сама по-себе си не е достатъчна. Потребителите непрекъснато търсят нови и изненадващи продукти и преживявания.
Петте тенденции, посочени в доклада, са:

  • По-малкото е повече. Потребителите се самоопределят не по това колко много неща притежават, а в зависимост от това, колко пълноценен е техният живот в условията на вещи и преживявания. 
  • Икономиката като „последовател“. Потребителите търсят преживявания и продукти, които да отразяват личния им бранд, който те промотират в социалните медии. 
  • „Ритейлизацията“ на света. Представителите на т.нар “maker movement”, икономиката на споделянето и други фактори, които усложняват определението за това какво е ритейлът и какво прави –нетрадиционни ритейлъри развиват нови бизнес модели, за да отговорят на нуждите на потребителите, като например абонаментни услуги и „флаш продажби“. 
  • On-demand пазаруване и изпълнение. Приложимостта ще се определя от способността на ритейлърите да отговорят на on-demand мисленето на модерния потребител.
  • Експоненциален начин на живот. Експоненциални технологии, като изкуствения интелект, роботиката и виртуалната реалност променят начина, по който живеем и по който пазаруваме. 

„През последните 20 години сме свидетели на огромна промяна в ритейла и потребителите“ казва Вики Енг, Лидер Ритейл сектор, Делойт Глобъл. „ Живеем в епоха, в която потребителите водят повече от всякога. Те жадуват за автентичност, новости, удобство и креативност. Живеем в икономика, ориентирана към клиентите“.

Kъм страницата на доклада:

Global Powers of Retailing 2017:
The art and science of customers.

 

За Делойт

Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Обединеното кралство („ДТТЛ“ ), както и към мрежата от дружества – членове и свързаните с тях дружества. ДТТЛ и всяко дружество - член са юридически самостоятелни и независими лица. ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете www.deloitte.com/about, за да научите повече за нашата глобална мрежа от дружества-членове. 

Делойт предоставя одиторски, консултантски, финасово-консултантски, услуги по риска, данъчни и услуги, свързани с публични и частни клиенти в широк спектър от браншове. Делойт предоставя услуги на всеки четири от пет компании във Fortune Global 500® чрез глобално свързана мрежа от дружества-членове в над 150 страни и територии, като осигурява възможности на световно ниво, задълбоченост и високо качество на услугите, за да отговори на комплексните бизнес предизвикателства пред клиентите. За да научите повече как близо 245 000 професионалисти от Делойт оставят значим отпечатък, може да се свържете с нас във Facebook, LinkedIn, или Twitter. 

Полезна ли Ви беше тази информация?