Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Акценти

2019 Делойт Technology Fast 50

Централна Европа

Делойт Technology Fast 50 в Централна Европа е програма, която отличава и профилира най-бързо растящите технологични компании в региона. Програмата, която се провежда за 20-та поредна година, класира 50-те най-динамични публични или частни технологични компании.

Преглед на съдържанието

Периодът за регистрации за участие в програмата е отворен

Отговаря ли Вашата компанията на необходимите критерии, за да бъде класирана сред най-бързо растящите компании? Регистрациите трябва да бъдат попълнени онлайн и са отворени до 31 юли 2019. Не пропускайте да се регистрирате!

Защо да кандидатствате?

Отличието на победител в класацията Делойт Technology Fast 50 осигурява по-висока разпознаваемост на компанията и нейният бранд и увеличава възможностите за растеж. Ние разбираме, че са необходими всеотдайност, страст и иновации, за да се присъедините към тази елитна група от най-бързо растящите технологични компании, но получавайки признание като Technology Fast 50 финалист, осигурявате още по-големи възможности за Вашата компания.

Кой може да кандидатства?

Делойт Technology Fast 50 за региона на Централна Европа класира 50-те най-динамични технологични компании на базата на процентен ръст на приходите за 4-годишен период. За целите на класирането през 2019 ще бъдат анализирани приходите на компаниите от 2015 г. до 2018 г. Компаниите, отговарящи на условията за участие в програмата, трябва да развиват своята основна дейност в следните сектори: комуникации, екологични технологии, финтех, софтуер, хардуер, науки за живота, медии и развлечения.

Категории за участие в конкурса

Основна категория Fast 50 

За да участва в тази категория компанията трябва да отговаря на следните критерии: 

  • Реализирани годишни приходи от оперативна дейност в размер на най-малко 50 000 евро през 2015 г., 2016 г.  и 2017 г. и текущи оперативни приходи за 2018 г. в размер на най-малко 100 000 евро.
  • По-голямата част от оперативните й приходи трябва да са генерирани от продажби на собствените продукти.
  • Да притежава фирмена структура, която изключва филиали с мажоритарна собственост на чуждестранни стратегически компании. 
  • Седалището на компанията да се намира в държава от Централна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна Гора или Чехия). 
"Изгряващи звезди"

В категорията „Изгряващи звезди” Делойт номинира компании, които притежават голям потенциал за развитие, но са отскоро на пазара и не могат да отговорят на минималния критерий за четири годишна дейност, който е задължителен за основната категория Fast 50. За да участват в категорията „Изгряващи звезди“, компаниите трябва да развиват дейност в продължение на най-малко три години и да реализират приходи от над 30 000 евро за всяка една от последните три години (2016-2018).

Големите 5

Тази категория класира големи динамични технологични компании, които са постигнали изключителен растеж през предходните четири години. За да бъдат допуснати да участват в тази категория, компаниите трябва да отговарят на същите критерии като в основната категория Fast 50, с изключение на годишните приходи за последната финансова година (2018), които трябва да надвишават 25 млн. евро.

Награда за "Most Disruptive Innovation"

Наградата за "Most disruptive innovation” отличава компании, разработващи уникален и иновативен продукт или предоставящи услуги, които имат революционно въздействие върху пазара. Победителят или победителите ще бъдат избрани от независимо жури.


Награда за социално въздействие

Специална награда за социално въздействие беше въведена от Делойт Централна Европа и Ashoka през 2018. Тя отличава компании, които успешно свързват дигитални продукти или услуги с положително въздействие върху обществото и/или околната среда.