За нас

Одит услуги

Извършване на висококачествен одит и поддържане на общественото доверие

Делойт прилага подход в бизнес-услугите, комбиниращ задълбочени технически познания и богат индустриален опит в подкрепа на своите клиенти в областите на счетоводство, оценка на финансови инструменти, сигурност и защита на личните данни, управление, подобряване на процесите, анализ на данни и консултиране, свързано с риска.

Организациите се стремят да бъдат находчиви, гъвкави, творящи и напредничави, както при благоприятни, така и при предизвикателни икономически условия.

Предоставяме на нашите клиентите професионални съвети и гаранция за добро управление на счетоводните системи през цялата година.  Ние разбираме бизнеса на нашите клиенти, индустрията в която оперират и предизвикателствата, пред които са изправени, като това ни позволява да им предоставим подходящите услуги.

Комбинацията от нашите специализирани умения, експертен опит и постоянни инвестиции ни позволяват да предвиждаме комплексните бизнес проблеми на нашите клиенти, а също и да им препоръчваме превантивни действия.

Компютъризираният ни подход в одита и инвестициите в областта на технологиите ни позволяват да извършваме идентични и комплексни счетоводни и одиторски услуги в глобален мащаб.

Основните услуги, които предлагаме са:

 • Одит на финансовите отчети, изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане
 • Трансформиране на финансови отчети
 • Финансово отчитане
 • Преглед на финансовите системи и вътрешните контроли
 • Счетоводни консултации
 • Обучение
 • Финансов дю дилиджънс
 •  Услуги, предоставяни по искане на одитния комитет на клиента
 • Капиталови пазари
 • Одити за регулаторни цели и консултантски услуги
 • Модели за финансово отчитане
 • Услуги, сързани с общоприетите счетоводни практики в САЩ (US GAAP)
 • Модели за обезценка
 • Бизнес комбинации
 • Съдействие при планиране и бюджетиране
 •  Управленски модели за отчитане, базирани на Ключови показатели за изпълнение (КПИ)
 • Трансформиране на финансови функции 
Полезна ли Ви беше тази информация?