Решения

Услуги по изразяване на сигурност

Изграждане на доверие в един постоянно променящ се сложен свят

Един от най-ценните активи в света днес е доверието. Но то може да бъде и едно от най-трудните неща за постигане. Във все по-сложния свят, в който живеем, е трудно да бъдем сигурни на какво, на кого и защо да вярваме. Одитната практика на Делойт има за цел да помогне на организациите за осигуряване на комфорт и увереност сред сложността и промяната. Ето защо ние подобряваме нашите услуги по изразяване на сигурност, като черпим от допълващи се силни страни от цялата мрежа на Делойт, за да доставим комфорт и увереност и да стимулираме допълнителна стойност в по-широк спектър от области.

Преглед на съдържанието

Когато търсите сигурност, Делойт е първото място, към което да се
обърнете. Ние разглеждаме сложни счетоводни въпроси, трансакции, финансови организации, вътрешен финансов контрол и постоянно разширяващ се кръг от теми, които са резултат от смущения на пазара. Непрекъснато адаптираме нашите предложения за услуги.

За Делойт сигурността е нещо повече от реактивна материя. Ние правим повече от просто разглеждане на минали събития и
резултати, за да издадем отчет. Ние възприемаме проактивен подход, разглеждайки цялата екосистема от променливи, които вземащите решения трябва да вземат предвид. Предоставяме стойност и даваме съвети на клиентите ни, които  изграждат увереност и отключват възможности.

Нашите услуги включват:

  • Консултации по счетоводство и отчитане
  • Подкрепа за счетоводно и финансово отчитане
  • Счетоводство на финансови инструменти
  • Застрахователно счетоводство
  • Счетоводно признаване на приходите

Консултации при счетоводни операции:

  • Счетоводна диагностика и тестване
  • Автоматизация

Преглед на съдържанието