Решения

Одит услуги

Извършване на висококачествен одит и поддържане на общественото доверие

В подкрепа на своите клиенти Делойт прилага подход в бизнес-услугите, който комбинира задълбочени технически познания и богат опит в различни индустрии. Нашите услуги обхващат широк кръг от области: счетоводство, оценка на финансови инструменти, сигурност и защита на личните данни, управление, подобряване на процесите, анализ на данни и управление на риска.

Организациите се стремят да бъдат находчиви, гъвкави, творящи и напредничави, както при благоприятни, така и при предизвикателни икономически условия.

Предоставяме на нашите клиентите професионални съвети и гаранция за добро управление на счетоводните системи
през цялата година. Разбираме бизнеса на нашите клиенти, индустрията, в която оперират, и предизвикателствата, пред които са изправени, като това ни позволява да им предоставим подходящите услуги и съвети.

Основните услуги, които предлагаме, са:

 • Одит на финансовите отчети, изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане
 • Трансформиране на финансови отчети
 • Финансово отчитане
 • Преглед на финансовите системи и вътрешните контроли
 • Счетоводни консултации
 • Обучение
 • Финансов дю дилиджънс
 • Услуги, предоставяни по искане на одитния комитет на
 • Капиталови пазари
 • Одити за регулаторни цели и консултантски услуги
 • Модели за финансово отчитане
 • Услуги, свързани с общоприетите счетоводни практики в САЩ (US GAAP)
 • Модели за обезценка
 • Съдействие при планиране и бюджетиране     
 • Управленски модели за отчитане, базирани на Ключови показатели за изпълнение(КПИ)
 • Трансформиране на финансови функции