string of green diamonds

Решения

Какво е одит? 

Одитът е изключително сложен процес и значението на одиторите като жизненоважно звено във веригата за финансово отчитане никога не е било по-важно, а ролята им на доверени съветници никога не е била по-ценена.

Одитът е много повече от просто цифри. Цифрите разказват история - на постижения и стремежи, на завършени проекти и заложени нови планове.

Одитът е двигател на напредъка - той демонстрира как стоят нещата с бизнеса в момента, като целта е да покаже какви са следващите стъпки към тяхното подобрение. Ние даваме увереност, че стратегиите за развитие са изградени върху здрави основи, че зад тях стоят информирани и разумни решения. Във всичко, което правим, ние показваме каква трябва да бъде промяната, как да се направи защо е нужна, така че винаги да сте готови да действате
напред.

В Делойт внасяме увереност в стремежа на бизнесите за развитие, като предоставяме истинска и валидна картина на света днес и очертаваме посоката на промяната, която да се случи утре.

 

Подобряване на одиторската професия чрез високо вдигната летва за качество на одита

Тъй като светът се променя пред очите ни, увереността в качеството на одита на Делойт никога не е била по-важна. На фона на нарастващата сложност на процесите нашата цел е, подхождайки с нужната проницателност, да предоставим информация и гледна точка, необходими за интелигентно и сигурно вземане на решения.

Общественото доверие, на което се радваме, не е статична величина - ние гледаме напред към нововъзникващите условия, като непрекъснато правим нововъведения в работата си, за да формираме стандартите, които ще осигурят комфорт на заинтересованите страни в бъдеще.

Служителите на Делойт са любознателни с богат опит в различни дисциплини. Ето защо във всеки ангажимент комбинираме тяхната секторна специализация с широка гама от други умения и
опит.

Работата с Делойт означава взаимодействие с интелигентни, динамични екипи, които изграждат разбиране за бизнеса, за да осигурят по-ценни взаимодействия и съвети за бъдещо
развитие на компаниите.