За нас

Нашите услуги

Задълбочен опит в индустрията Потребителски стоки и услуги

 

 

В търсенето на нови възможности за развитие индустрията с потребителски стоки и услуги се изправя пред огромни предизвикателства, като се започне от глобализацията и се стигне до привличането на клиенти. С все по-големите възможности за сравняване при пазаруването, достъпни чрез Интернет, потребителите принуждават фирмите от този сектор да създават нови услуги в нови бизнес направления, които да отговарят на нуждите на появяващите се на пазара нови потребителски сегменти.

Делойт помага на фирмите за потребителски услуги да намерят адекватно решение на тези и други предизвикателства. Опитът, който имаме във всички сегменти на индустрията на потребителските услуги, ни позволява да разберем предизвикателствата и тенденциите, които възникват пред нашите клиенти. Следвайки стратегиите на клиентите, нашите екипи от специалисти им помагат да усъвършенстват операциите си и да постигнат измерими резултати.

Услугите, които предлагаме, са в следните области :

  • Фирми, производители на потребителски стоки;

- Селскостопански продукти, хранителни продукти, напитки;

- Дрехи, текстил, обувки, аксесоари;

- Стоки за домакинството и за лично ползване;

  • Потребителски услуги;

- Индивидуални услуги;

  • Търговия на дребно, търговия на едро, дистрибуторски услуги;
  • Туризъм, хотелиерство и развлекателен бизнес

- Заведения за обществено хранене;

- Игрални зали;

- Хотелиерство;

- Професионален и любителски спорт.

Ние предоставяме висококачествени услуги на хотели, казина, спортни клубове, ресторанти и курорти от различни мащаби и стандарти. Обърнете се към Делойт и разберете как ние помагаме на бизнеса да използва новите продукти, услуги и технологии, за да има конкурентно предимство на трудния пазар.

Полезна ли Ви беше тази информация?