Central European CFO Survey 2018

Акценти

Deloitte CFO Survey 2019, проучване за Централна Европа

Сравнителен анализ на корпоративните финансови нагласи за 2019 г.

Участвайте

През последните 9 години Делойт проведе няколко изследвания, които проследяват актуалните нагласи и действия на финансовите директори представляващи най-големите и влиятелни компании в Централна Европа.

Целта през тази година е да уловим промените в мненията по темите свързани с риска, ръста на БВП, финансовите приоритети и настоящите предизвикателства пред бизнеса като внедряването на изкуствен интелект в управленската роля и инвестициите в технологични подобрения. 


Тази година проучването ще се проведе в 16 държави в Централна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Чехия, Черна гора и Украйна.

Central Europe CFO Survey participating countries
Participating countries

За проучването

Участието в проучването отнема не повече от 15 минути. Както е записано в нашата политика, отговорите Ви ще останат напълно конфиденциални и няма да бъдат директно свързвани с Вас или Вашата компания по какъвто и да било начин.

Нашата благодарност

Бихме искали да Ви благодарим в аванс за участието и подкрепата. С нетърпение очакваме началото на 2019 г., когато ще споделим с Вас резултатите. Като участник в проучването Вие ще получите копие от доклада и покана за бизнес събитие, на което ще имате възможност да обсъдите резултатите и тенденциите с други участници.