Услуги

Дю Дилиджънс (при придобиване)

Успешните кандидати трябва да извършат цялостен дю дилиджънс, за да могат да потвърдят цената, финансирането, както и идентифицирането на потенциални проблеми, които ще трябва да бъдат отразени в споразумението за покупко-продажба на акции и в счетоводното приключване към дадена дата („completion accounts“) или в механизма „затворена кутия“ („locked box mechanism“).

Какво правим

Работим с вас по всяка една стъпка от придобиването и Ви осигуряваме подкрепа, при анализа на ключови въпроси, които засягат офертата.

Как можем да Ви помогнем

Нашият обхват на работа може да бъде използван така, както Ви е необходим на вас. Ние предлагаме широк набор от услуги, както и различни видове дю дилиджънс, в това число: Финансов, Данъчен, Правен, Пенсионен, Човешки ресурси, ИТ и Търговски.