Услуги

Интеграция след сливане

Сливането или разделянето на две или повече организации често е свързано с множество усложнения. Най-добрите купувачи използват структуриран подход, с ясни стратегически цели, подробни планове за изпълнение, фокусирани върху създаването и улавянето на стойност от самото начало.

Какво правим

Ние използваме нашата експертиза в оперативния и финансов анализ, за да съдействаме на нашите клиенти да максимизират получената стойност от интеграцията.
Централноевропейският регион е различен от този в Западна Европа и успехът зависи от преодоляването на тези различия, както и типични бизнес въпроси. Ние притежаваме богат опит свързан с централноевропейския пазар обхващайки, вътрешни, организационни и външни въпроси свързани с бизнес средата.

Как можем да помогнем

Можем да помогнем на бизнеса да максимизира ползите от интеграцията. Нашият подход е изключително прагматичен и е базиран на богатия ни опит с клиенти и различните възможности, които предлагаме:

  • Преглед на сценария донасящ ползи от интеграцията, както и потвърждаване на плана за реализиране
  • Разработване на стратегия за интеграция
  • Разработване на детайлен план за интеграция, както и подкрепящи го финансови показатели
  • Коучинг на директора и мениджърите отговорни по проекта
  • Планиране и управление на предпазливи действия необходими за завършване на сделката, както и гарантиращи за непрекъснат работен процес започващ от ден 1 на проекта
  • Мобилизиране и координиране на екипите по проекта, по установена и изпитана програма
  • Решаване на проблеми между хората, както и управление на програмната комуникация