Услуги

Консултантски услуги свързани с договорите за покупко-продажба на акции

Независимо дали продавате бизнеса си и искате да постигнете чисто излизане на предвидима цена, или закупувате бизнес и искате подходящи средства за правна защита, в случай, че финансовото състояние на целта (придобиваната/продаваната компания) не е очакваното, финансовите условия на договорите за покупко-продажба на акции са от ключово значение.

Какво правим

Ние съветваме нашите клиенти във връзка с паричните счетоводни аспекти на договорите за покупко-продажба на акции. Работейки в тясно сътрудничество с основния екип на Делойт и вашите адвокати, идентифицираме търговски въпроси по-рано, и гарантираме, че те са правилно отразено в договорите за покупко-продажба на акции, така че те да бъдат превърнати в реална стойност.

Как можем да помогнем

Когато извършвате транзакция, нашият екип може да помогне с:

  • Структуриране на механизма за регулиране на покупната цена
  • Механизъм “Заключена Кутия”
  • Споразумяване на нивата на нетните активи или нормалните нива на оборотния капитал
  • Счетоводни политики и дефиниции за счетоводното приключване към датата на сделката („completion accounts“)
  • Счетоводни гаранции и обезщетения