Услуги

Съдействие в цялостния процес на продажба („Vendor Assist“)

При наличието на трудни и нестабилни пазари, на ръководилите често се налага да преразглеждат своите стратегически възможности, една от които е продажба на част от бизнеса. След взимането на подобно решение, постигането на оптимален резултат може да бъде сериозно предизвикателство, а също така да отнеме значително време.

Услугата се изразява в това да Ви предоставим координиран пакет от услуги, съобразен с вашите нужди, който да допълни съществуващите умения и опит и да адресира предизвикателствата преди и след процеса по продажба.

Какво правим

Нашият екип от специалисти ще предостави цялостна услуга базирайки се на нашия богат опит при продажбата на компании или активи из цялата мрежа на Делойт. Работейки заедно с вашия екип ние идентифицираме потенциални рискове и проблеми, които биха попречили на бъдещата продажба, предлагайки интегрирани услуги, специално за вашите нужди.

Как можем да помогнем

Нашата стратегия е да Ви съдействаме във всеки един етап от процеса на продажба. Нашето участие ще може да бъде както ограничено, така и обширно според самия казус/ситуация. Така Вие ще можете да бъдете сигурни, че няма да се наложите да плащате за услуги, които можете да извършите сами.

Някои от услугите, които предлагаме включват:

  • Преглед на портфейла
  • Преглед на готовността за сделка
  • Управление на проекти
  • Финансово и оперативно отделяне („carve out“)
  • Планиране и извършване на отделянето
  • Съдействие при организация и управление на информационна зала
  • Съдействие – човешки ресурси
  • Данъчен преглед и структуриране
  • Процедури при финансово отчитане и консултиране при сделки