Услуги

Дю дилиджънс (при продажба)

Имайки предвид настоящата несигурност относно финансирането на потенциални сделки, инвеститорите изискват все по-подробна информация, преди да са готови да вложат част от своите ресурси. Изготвянето на дю дилиджънс при продажба е идеалното решение, когато има конкурентно напрежение и много на брой различни инвеститори.

Предизвикателството пред ръководството е да осигури надежден дю дилиджънс доклад, който да стимулира инвеститорите, а в същото време да показва независима гледна точка за състоянието на фирмата с цел да вдъхне доверие в потенциалните купувачи.    

Какво правим

Нашите експерти при продажби притежават богат опит в изготвянето и предоставянето на качествени дю дилиджънс услуги за широк спектър от индустрии и клиенти. Със специалисти базирани, както в София, така и по цял свят, нашите експертни насоки, могат да бъдат съобразени и изготвени спрямо вашите конкретни нужди и обстоятелства.

Работейки в тясно сътрудничество с вашия екип, ние идентифицираме и разрешаваме проблеми от процеса по продажбата, с цел изготвяне и предоставяне на качествен дю дилиджънс продукт, който да Ви позволи да запазите контрола върху процеса с цел гладкото му протичане. Нашите услуги обикновено вървят ръка за ръка с управляван процес по продажбата, както и с контролиран достъп до информационна зала. Нашият дю дилиджънс обхваща редица области, които могат да бъдат съчетани с вашите специфични нужди, включително: Финансов (исторически и прогнозен); Данъчен, Търговски и ИТ.

Как можем да Ви помогнем

Дю дилиджънс докладът при продажба е изключително важен за процеса на продажба в следните случаи:

  • Естеството на сделката предполага наличието н дю дилиджънс доклад за купувача
  • Наличието на многобройни потенциални купувачи
  • Срокът за приключване на сделката е кратък и запазването на конфиденциалността е от ключово значение
  • Избягване на нарушаването на работния процес
  • Сделката е комплицирана по естеството си и искате да контролирате количеството въпроси/информация, изисквани от потенциалните купувачи

 

Ползата за вас е, че индикативните оферти ще са по-качествени, а в същото време запазвате контрол върху процеса.