Акценти

Новият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

24 март 2020 г.

На 24 Март 2020 г. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Законът), беше обнародван в Държавен вестник. 

Законът влиза с обратна сила от 13 март 2020 г. с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването.


Със Закона се предвиждат мерки и действия в различни области за времето на извънредното положение. Вижте подробности в обновения след обнародването на закона извънреден брой на правния бюлетин на Делойт България.

Полезна ли Ви беше тази информация?