Акценти

Правен бюлетин | Брой 111

Новият брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл за периода 4 април - 5 май 2023 г. е вече тук. 

Темите в броя:

Приети нормативни актове

 • Допълнения в Наредбата за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
 • Изменения в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
 • Допълнителни изисквания относно оценката за целесъобразност в Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
 • Изменения и допълнения в Правилата за търговия с електрическа енергия
 • Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения влиза в сила
 • Съветът на ЕС прие нова директива за прозрачност в заплащането между мъжете и жените
 • Европейската комисия определи първия набор от много големи онлайн платформи и търсачки, съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Проекти на нормативни актове

 • Над 50 законопроекта са внесени в Народното събрание
  • Изменение и допълнение на Закон за обществените поръчки
  • Изменение и допълнение на Закон за търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел
  • Законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
 • Европейската комисия представи своето предложение за преразглеждане на фармацевтичното законодателство
 • Европейският парламент одобри правната рамка на регулациите за пазарите на крипто активи (MiCA)

Практика

 • Тълкувателно решение на ВКС относно вредите при приемане на противоконституционен закон
 • ВКС постанови решение относно уволнението по време на срока за предоставяне на болничен лист
 • Решение на ВКС и ВАС относно отнемането на свидетелство за управление на МПС на лице, чиито автомобил е дерегистриран без то да знае
 • Европейският комитет по защита на данните прие Насоки за защита на личните данни

Други обнародвани нормативни актове

Полезна ли Ви беше тази информация?