Новини

Правен бюлетин | Брой 110 | 2023

4 март 2023 – 4 април 2023 г.

Новият брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл за периода
4 март 2023 – 4 април 2023 г.. е вече тук. 

Темите в броя:


Приети нормативни актове

 • Промени в наредбите за командировките в страната и в чужбина
 • МС прие Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства
 • Промени в редица нормативни актове във връзка с преминаването на ЦРОЗ към Агенция по вписванията.
 • Европейската комисия прие Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход

Проекти на нормативни актове

 • МС одобри проект на Закон за изменение и допълнение на
  Закона за българските лични документи.
 • МС одобри проект на Закон за изменение и допълнение на
  Закона за съдебната власт.
 • МС одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон
 • МС прие законопроект, с който се въвеждат промени
  в Закона за електронното управление.
 • МС одобри законопроект за промени в Закона за авторското право и сродните му права
 • КЗЛД с информация относно новия механизъм за защита на
  лицата, подаващи сигнали
 • Регламент относно европейските екосъобразни облигации
 • Европейската комисия предлага общи правила за насърчаване на ремонта на стоки
 • ЕС приема по-строго законодателство за ускоряване на
  внедряването на възобновяема енергия
 • Европейската комисия предлага Директива относно твърденията за екологосъобразност
 • Европейската комисия предлага Директива за разширяване
  използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право на ЕС
 • Европейската комисия публикува законодателни предложения за промени на структурата на пазара на електроенергия в ЕС


Практика

 • КЗК прие становище във връзка с достъпа до платежни сметки
 • ВКС прие тълкувателно решение по въпрос, свързан с производствата по защита на правото върху промишлен дизайн
 • ВКС образува тълкувателно дело по въпроси, свързани с изпълнителното производство
 • ВАС с решение относно обработването на лични данни при доставяне на пратки от куриер
 • ВКС с тълкувателно решение относно давността по изпълнителни дела, образувани до 25.06.2015 г.
 • Съдът на ЕС отговаря на запитване относно „злоупотреба с господстващо положение“ срещу сделките за сливания и придобивания, които не подлежат на докладване
 • Европейският комитет по защита на данните започна координирано правоприлагащо действие относно ролята на длъжностните лица по защита на данните
 • Комисията за защита на личните данни в Италия блокира използването на ChatGPT.


Други обнародвани нормативни актове
Календар (предстоящи събития)

Вижте още в новия брой на правния бюлетин на Делойт Лигъл.

Полезна ли Ви беше тази информация?