Акценти

Щитът за личните данни вече не е годен инструмент за трансфер на данни към трети страни 

На 16 юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз обяви решението, признаващо осигуряването на адекватно ниво на защита на личните данни от Щита за личните данни (privacy shield) в отношенията между ЕС и САЩ, за невалидно. Щитът започна да действа през 2016 г., като
основната му цел беше да осигури адекватно ниво на защита на основните права на всяко лице в ЕС, чиито лични данни се обменят между Съюза и сертифицирани дружества в САЩ с търговска цел. По силата на решението на Съда компаниите, които пренасят данни от ЕС към САЩ, вече не могат да аргументират законността на
прехвърлянето чрез Щита и ще трябва да преминат към други процедури за гарантиране на защита на данните.

Какви са основните мотиви на Съда и какво е бъдещето на прехвърлянето на данни от ЕС към САЩ, вижте в специалното издание на Правния бюлетин на Делойт.  

Полезна ли Ви беше тази информация?