Caring for employees' mental health during COVID-19

Акценти

Грижа за менталното здраве на служителите по време на COVID-19

Пандемията COVID-19 не представлява проблем само за физическото здраве, но и за психическото такова, а това изисква нашето специално внимание.

8 април 2020

Пандемията COVID-19 не представлява проблем само за физическото здраве, но и за психическото такова, а това изисква нашето специално внимание. 

Намираме се във времена без прецедент - с медийни съобщения по всяко време на деноноюието, различни възгледи в социалните медии, работа в изолация, управление на трудовите задачи наред с други отговорности, бързо развиваща се среда и непреодолимо чувство на неяснота.

Именно затова Делойт разработи специално ръководство за подкрепа на лидерите и техните екипи. Наръчникът (достъпен на английски език) включва полезни материали, за това как да засилим менталната устойчивост и да се грижим един за друг.

Повече информация можете да намерите на: Combating COVID-19 with resilience

Полезна ли Ви беше тази информация?