Акценти

Правен бюлетин

Брой 61/1-30 юни 2018

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове
• Закон за изменение и допълнение на Кодекса на социалното осигуряване
• Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
• Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
• Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
• Постановление № 106 от 22 юни 2018 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Законопроекти

Съдебна практика

 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?