Акценти

Правен бюлетин

Брой 62 / 1-15 юли 2018

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ 

• Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

• Постановление № 127 от 4 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Законопроекти

Съдебна практика

 

Полезна ли Ви беше тази информация?