Акценти

Правен бюлетин

Брой 63/ 16-31 юли

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове
• Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
• Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продуктите от нефтен произход
• Наредба № 37 от 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките


Законопроекти

Съдебна практика

 

Полезна ли Ви беше тази информация?