Акценти

Правен бюлетин

Брой 64/ 1-15 август 2018

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

• Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
• Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
• Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Законопроекти

Съдебна практика

 

Полезна ли Ви беше тази информация?