Акценти

Правен бюлетин

Брой 65/ 16.08 - 15.09.2018 

Акценти в броя


Обнародвани нормативни актове


• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
• Наредба за изменение и допълнение на Наредбата от 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

Законопроекти

Календар

• Практически семинар на тема: „Стандартната документация на Loan Market Association (LMA) в областта на real estate financе. Ключови проблеми от гледна точка на българското право” с участието на лектори от Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ и представител на Loan Market Association


Съдебна практика

 

Полезна ли Ви беше тази информация?