Акценти

Правен бюлетин

Брой 67

Акценти в броя:

Обнародвани нормативни актове 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 

• Закон за изменение на Търговския закон

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър 

Законопроекти

• Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, 

• Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

 

 

Полезна ли Ви беше тази информация?