Акценти

Правен бюлетин

Брой 68

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ  

• Закон за киберсигурност 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Законопроекти

• Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

• Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Полезна ли Ви беше тази информация?