Акценти

Правен бюлетин

Брой 69

Акценти в новия правен бюлетин:

 

Обнародвани нормативни актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Законопроекти

  • Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 
  • Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

                                 

 

Полезна ли Ви беше тази информация?