Акценти

Правен бюлетин

Брой 70

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове 

• Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането 

• Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

 

Законопроекти

• Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

• Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 

 

Акцент на броя

• Парламентът актуализира енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

 

Полезна ли Ви беше тази информация?