Акценти

Правен бюлетин 

Брой 71

Акценти в новия правен бюлетин:

Обнародвани нормативни актове:

•            Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

•            Постановление н. 320 от 20.12.2018 г. на Министерски съвет

Законопроекти

•            Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

•            Законопроект за изменение и допълнение на Избирателния кодекс

  Акцент на броя

•            Доклад на Deloitte Legal Централна Европа: 6 месеца от прилагането на GDPR (Общият регламент за защита на личните данни)

Полезна ли Ви беше тази информация?