Акценти

Правен бюлетин

Брой 81

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове

  • Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Законопроекти

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Съдебна практики

 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?