Акценти

Основни аспекти на потребителското кредитиране – правна рамка, актуална съдебна практика и тенденции

Покана за обучение | 28 май 2024г.

Делойт Лигъл има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Основни аспекти на потребителското кредитиране – правна рамка, актуална съдебна практика и тенденции“, което ще се проведе на 28 май 2024 г. (вторник), 10:00 - 13:00 ч., в присъствен формат.

Програмата на обучението включва:

I. Понятие за договор за потребителки кредит съгласно Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Страни, предмет и изключения от обхвата.

II. Изисквания относно сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит. Основни права и задължения на страните (преддоговорна информация, оценка на кредитоспособност, право на отказ и др.).

III. Сключвани на договор за потребителски кредит по електронен път.

IV. Недействителност на договора за потребителски кредит. Прехвърляне на вземания. Прекратяване и предсрочно погасяване.

V. Посредничество при договори за потребителски кредит.

VI. Способи за решаване на потребителски спорове.

VII. Актуални тенденции в развитието на законодателството – нова Директива за потребителския кредит (CCD2).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Кога: 28 май 2024 г. (вторник), 10:00 - 13:00 ч.
Регистрация: 09:30 ч.

Къде: Офис на Делойт, гр. София, Балкан Бизнес Център, ул. Михаил Тенев 4, ет.12

Работен език: български.

Такса за участие: 80 евро. При двама или повече участници от едно дружество се предвижда 5% допълнителна отстъпка от таксата на всеки участник.

Цените са без ДДС.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

За регистрация: За да запазите място за участие в обучението, регистрирайте се, като изпратите на имейл адрес dkirkova@deloittece.com заявка за участие, съдържаща следната информация: име, презиме и позиция на участниците, техни служебни имейл адреси, както и данни за фактура (пълно наименование на дружеството, ЕИК, ДДС номер (ако е приложимо), адрес, МОЛ).Регистрацията за събитието ще бъде потвърдена с изпращане на фактура за заплащане на дължимата такса, след като получим заявката за участие.

За въпроси и допълнителна информация:

Десислава Киркова – Старши мениджър, Клиенти и пазари

E-mail: dkirkova@deloittece.com

 

 

Полезна ли Ви беше тази информация?