Анализ

ЕЦБ публикува финална версия на указание за климатичните и екологични рискове за банките

Март 2021

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува окончателните промени на указанието климатичните и екологичните рискове след обществена консултация. Указанието разяснява очакванията на ЕЦБ относно това как банките да управляват разумно и да оповестяват по прозрачен начин тези рискове съобразно с настоящите пруденциални правила.

ЕЦБ ще проследи действията на банките в две конкретни стъпки. В началото на 2021 г. тя ще поиска от банките да извършат самооценка от гледна точка на надзорните очаквания, заложени в указанието, и да изготвят планове за действие на тази основа. След това ЕЦБ ще изготви сравнителен анализ на самооценките и плановете на банките и ще поиска те да бъдат защитени по време на надзорния диалог. През 2022 г. тя ще извърши пълен надзорен преглед на практиките на банките и ще предприеме конкретни последващи мерки, където е необходимо.

Искате ли да научите повече?

Регистрирайте се, ако искате да получавате актуална информация и новини в областта на банковите регулации. 

За да получавате Банковия бюлетин на Делойт

регистрирайте се тук
Полезна ли Ви беше тази информация?