Анализ

Съдът на ЕС с фокус върху митническата стойност при наличие на лицензионни възнаграждения и софтуер

Данъчен бюлетин | Oктомври 2020

Съдът на ЕС  постанови две решения в последните месеци, от които е виден повишеният фокус върху правилното определяне на митническата стойност при внос на стоки. Решенията коментират въпроса дали лицензионни възнаграждения или софтуер, необходими за използването на стоките, следва да бъдат включени в  митническата стойност. 

Вижте още в новия брой на Данъчния бюлетин на Делойт България. 

Полезна ли Ви беше тази информация?