Безвъзмездно финансиране / Европейски проекти/ Инвестиции / Иновации

Акценти

Инвестиции, иновации и възможности за безвъзмездно финансиране  

За нас

За да се възползвате от грантовете и мерките за насърчаване на инвестициите, достъпни за бизнеса, са необходими време и усилия.
Делойт имат богат опит в практическите аспекти на подготовката, договарянето и съгласуването на проектни предложения - от първоначалните анализи за осъществимостта на проекта до подаването на документи за финансиране. Знанията и опитът на Делойт в тази специализирана сфера осигурява на клиентите увереността, че всички възможности за финансиране, които могат да повлияят на бизнеса им, са били разгледани и оценени.

Екипът на Делойт България предоставя бизнес консултантски услуги, фокусирани върху идентифицирането на източници на финансиране за проекти в частния и публичния сектор - фондове на ЕС, национални и международни програми и източници. Предлагаме висококачествени услуги с доказани референции в следните области: 

  • Изготвяне на проектни предложения, включително изготвяне на проектна идея;
  • Изпълнение на проекти, финансирани от ЕС (управление/координация на проекти);
  • Техническа помощ;
  • Обществени поръчки;
  • Държавни помощи;
  • Данъчни и други държавни мерки за насърчаване на инвестициите;
  • Обучения в областта на експертизата на екипа. 

Нашият екип включва експерти от различни области (Право, Бизнес икономика, Финанси, Европеистика и др.) с дългогодишен опит и успехи в сферата. Междувременно мрежата от нашите офиси в Европа включва над  200 експерти, които представляват нашето голямо предимство при работа по сложни, големи  международни проекти.

Опитът в консултирането на бизнеса и публичния сектор включва програми за безвъзмездно финансиране (Европейски структурни и инвестиционни фондове, централизирани програми на ЕК (LIFE, H2020, Innovation fund), Норвежки грантове, Финансов механизъм на ЕИП и други, финансови инструменти и мерки за насърчаване на инвестициите. Използвайки модерни технологични решения, съчетани с най-добрите практики в консултирането, натрупани от дългогодишен опит, можем да помогнем при идентифицирането и осигуряването на най-подходящото финансиране.

В работата си прилагаме индивидуализиран към всеки клиент подход, включващ мултидисциплинарен анализ на бизнес операциите и нуждите на клиента и намиране на оптимални цялостни решения за финансиране и реализиране на проектите.

 

Полезна ли Ви беше тази информация?