Акценти

Нови стандартизирани правила в ЕС относно ставките на ДДС

Съветът на Европейския съюз обсъжда промяна в текста на ДДС Директивата що се отнася до ставките на ДДС в Съюза. Списъкът със стоки и услуги, за които държавите членки ще могат да прилагат намалени (или дори нулеви) ставки на ДДС, ще бъде обновен, като такава промяна се прави за първи път от 1992 г. насам.
Държавите членки ще имат на разположение до четири различни ставки на ДДС: стандартна ставка, максимум две намалени ставки и „супер“ намалена ставка (т.е. ставка, която е по-ниска от 5%, включително нулева ставка).

Също така, държавите членки ще могат да избират до 24 различни категории доставки на стоки и услуги, за които намалените ставки да се прилагат. Част от обновените категории имат за цел да:

  • защитават общественото здраве
  • са полезни за околната среда
  • подкрепят цифровия преход

Въвеждането на намалени ставки за тези определени категории е в подкрепа на ключови европейски политики като програмата EU4Health и Европейския зелен договор. Екологичните продукти и услуги са видни допълнения към списъка (включително слънчеви панели за частни жилища или обществени сгради, електрически велосипеди, доставка и монтаж на отоплителни системи с ниски емисии като термопомпи и услуги за ремонт на домакински уреди).

Ще се премахне възможността за държавите членки да прилагат намалени ставки за стоки и услуги, считани за вредни за околната среда (като природен газ, дърва за огрев, химическите пестициди и торове).

Новият списък отразява и дигитализацията на икономиката, като позволява прилагането на намалени ставки за услуги за достъп до интернет и достъп до потоци на живо от спортни или културни събития.

Държавите членки също ще имат възможност да прилагат дерогации и изключения за конкретни стоки и услуги, които понастоящем се прилагат поради исторически причини в някои държави, а и за да се гарантира равното третиране и да се избегне нарушаване на конкуренцията. Въпреки това, съществуващите дерогации, които не са оправдани от цели на обществената политика, ще трябва да се прекратят до 2032 г.

Така обсъжданата промяна все още не е окончателна – предложенията ще се обсъждат в Европейския парламент, като след това Съветът на Европейския съюз следва да приеме окончателните текстове. В случай че промените в ДДС директивата станат факт, всяка държава членка ще може да прецени в съответствие с водената на местно ниво данъчна политика дали да се възползва от новия списък със стоки и услуги, за които може да се прилага намалена ДДС ставка (вкл. нулева).

Промените представляват значителна стъпка и демонстрират политически консенсус относно гъвкавостта и достъпността на държавите членки при определяне на своите национални ставки на ДДС.

Повече информация можете да намерите на следния линк към официалния сайт на Съвета на Европейския съюз: https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/12/07/council-reaches-agreement-on-updated-rules-for-vat-rates/.
 

Полезна ли Ви беше тази информация?