Акценти

Разрешаване на данъчни спорове

Сложните съдебни бизнес спорове са нарастващ риск за корпорациите по целия свят. Те имат потенциал да нарушат бизнеса, да повредят репутацията и да генерират значителни разходи за компаниите.

В Делойт България опитен за вас е на разположение опитен и ефективен екип  за разрешаване на спорове.

С какво можем да бъдем полезни? 

  • Помощ при данъчни продерки, включително ежедневна комуникация с органите по приходите. 
  • Предглед и подготовка на документи и допълнителни разяснения по въпроси на приходните органи 
  • Изготвяне на възражения и обжалвания срещу доклади, оценки и актове за данъчен одит
  • Помощ по всички процедурни въпроси, например спиране на крайни срокове, принудително изпълнение, мерки за обезпечение, процедури за взаимно споразумение и др.
  • Съдебен процес и представителство пред съда в производството по обжалване на данъчни оценки, наказателни актове и искове за обезщетение.

 

(съдържанието е само на английски език)
Полезна ли Ви беше тази информация?