Акценти

Намалената ставка за ресторанти, продажбата на книги и детски продукти е в сила от 1 юли

Данъчен бюлетин | Юни 2020

На 19 юни 2020 г. бяха обнародвани в  Държавен вестник промени в ЗДДС, които предвиждат нов кръг от доставки, за които да се прилага ДДС ставка от 9%:

  • ресторантьорски и кетъринг услуги (с изключение на доставките на алкохолни напитки);
  • доставки на книги;
  • доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца;
  • доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули. 

Вижте ощев новия брой на данъчния бюлетин на Делойт. 

Полезна ли Ви беше тази информация?