Акценти

България разширява обхватa на намалената ДДС ставка от 9%

Данъчен бюлетин | Август 2020

На 11 август 2020 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в ЗДДС, предвиждащи ново разширяване на кръга от доставки, за които да се прилага ДДС ставка от 9%. Съгласно промените намалената ставка ще е валидна и за:

  • бира и вино, предлагани като част от ресторантьорски и кетъринг услуги
  • използване на спортни съоръжения
  • туристически услуги, вкл. екскурзии, организирани със случаен автобусен превоз на пътници.

Промените се прилагат с обратна сила – от 1 август 2020 г., и ще бъдат ограничени във времето – до 31 декември 2021 г.

Полезна ли Ви беше тази информация?