Акценти

Промени в Закона за ДДС и Закона за акцизите и данъчните складове

Последните промени в Закона за ДДС и Закона за акцизите и данъчните складове се отнасят до: 

ЗДДС

  • Корекци при грешно данъчно третиране на доставка, установено с акт на органите по приходите
  • Включване на ваучерите за храна към режомите на ваучерите по ЗДДС
  • Други промени


ЗАДС

  • Сертифициран получател / изпращач
  • Получаване на акцизни стоки от чуждестранно дружество
  • Дистанционни продажби и възстановяване на акциз
  • Денатуриран алкохол
  • Независим малък производител

Вижте още в новия брой на данъчния бюлетин на Делойт България. 

Полезна ли Ви беше тази информация?