European tax survey 2014: Rising to the challenge

Анализ

Европейско данъчно проучване 2014

Изследване на „Делойт“ сравнява данъчните системи в Европа през очите на бизнеса

В края на 2014 г. излязоха резултатите от годишното Европейско изследване за данъците на Делойт (European Tax Survey 2014). За втора поредна година над 800 европейските компании нареждат данъчните системи на Холандия и Великобритания като най-привлекателни сред седем големи европейски икономики, включващи и Русия.

Анкетираните оценяват високо холандската данъчна администрация за нейната отзивчивост, леснотата, с която се общува с инспекторите, и достъпността на информация. Процедурите, свързани с данъчното облагане в Холандия, са определени като ясни и лесни за изпълнение, което според запитаните подпомага предприемачеството и икономическия растеж. Участниците в изследването описват данъчната администрация в Холандия като прагматична. Инспекторите разбират нуждите на бизнеса и се стремят да прилагат данъчните правила, по начин, който да не поставя пречки пред икономическите цели на данъкоплатците. Британската данъчна система също е отличена заради данъчните облекчения, които предоставя, прозрачността и ясните и лесни за изпълнение правила.

Всички подробности от проучването вожете да намерите в приложения доклад.

Изтеглете доклада

Европейско данъчно проучване 2014

Полезна ли Ви беше тази информация?