Акценти

Финансиране за устойчива трансформация на предприятията в контекста на зеления преход

12 юли 2023 | бул. Александър Стамболийски 103


Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в
семинар на тема „Финансиране за устойчива трансформация на предприятията в контекста на Зеления преход“ във връзка с възможностите за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по
Програма LIFE, Национален план за възстановяване и устойчивост и Иновационен фонд.

Основната цел на събитието е да запознае участниците с изискванията на съответните процедури, като стимулира открит диалог и получаване на отговори на зададени въпроси от високо квалифицираните експерти на Делойт на следните теми:

  • Смекчаване и адаптиране към климата;
  • Въвеждане на решения за кръгова икономика в предприятията;
  • Внедряване на иновативни технологии в предприятията за намаляване на парниковите емисии.

Дата и място на провеждане: 12 юли (сряда), 10:00 - 12:30 ч., бул. Александър Стамболийски 103, ет. 6 (офис на Делойт България) 

Работен език: български

Такса за участие: събитието е безплатно*

*Броят на участниците е ограничен.

Регистрирайте се

За въпроси и допълнителна информация:

Христина Тотева – мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com

Ана-Камелия Дешева – асистент "Маркетинг"
Е-mail: adesheva@deloittece.com

 

С уважение,

Екипът на Делойт в България

Полезна ли Ви беше тази информация?