Събития

Данък при източника и данъчни спогодби. Трансферно ценообразуване – практически аспекти.  

Покана за два семинара на Делойт

Преглед на съдържанието

Семинар 1: „Данък при източника и данъчни спогодби“ – 16 май 2018 г.

Делойт България има удоволствието да Ви покани да участвате в семинари на тема „Данък при източника и данъчни спогодби“ и „Правила за трансферното ценообразуване, най-често срещани казуси в практиката и актуални въпроси“, които ще се проведат съответно на 16 и 18 май 2018 г. (сряда и петък) в офиса на Делойт България в Мол ъф София (Mall of Sofia).

Програма

Час

Тема

9:00 - 9:15

Регистрация на участниците в семинара

9:15 - 10:45

Данък при източника върху доходите на чуждестранни лица, място на стопанска дейност на чуждестранни лица в България

10:45 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 12:45

Специфични въпроси във връзка с различните видове доходи.

СИДДО – структура и тълкуване, ред за прилагане в България

12:45 - 13:45

Обяд

13:45 - 15:00

СИДДО – структура и тълкуване, процедура за прилагане в България (продължение)

15:00 - 15:30

Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с прилагане на СИДДО за предотвратяване на BEPS. Директива на ЕС от 10 октомври 2017 г.  относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз

15:30 - 16:00

Кафе пауза

16:00 - 17:00

Решаване от участниците на практически казуси

17:00 - 17:30

Въпроси от участниците


Всички дискусии ще бъдат на български език.

Таксата за един участник в един от двата семинара е 180 евро и за двата семинара е 300 евро. При двама или повече записани участници от едно дружество, цената е 150 евро за участие в един от семинарите и 270 евро за участие в двата семинара за 1 участник. Всички суми са без ДДС и включват обяд и кафе-паузи. Максималният брой участници във всеки от семинарите е 25.

Моля, потвърдете участието си в семинара като изпратите попълнен формуляр/попълнени формуляри за регистрация до 14 май 2018 г. на:

Силвия Вълчева,
email: svalcheva@deloittece.com
тел: (02) 8023 395, (02) 8023 300

Очакваме да Ви видим на семинарите!

Семинар 2: „Правила за трансферното ценообразуване, най-често срещани практически казуси, актуални въпроси“ – 18 май 2018 г.

Програма

Час

Тема

9:00 - 9:15

Регистрация на участниците в семинара

9:15 - 11:00

Правила за трансферно ценообразуване – регулаторна рамка. Методи за ТЦ за определяне на пазарните цени

Функционален и икономически анализ

11:00 - 11:15

Кафе пауза

11:15 - 12:45

Изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в България – мастър файл, местна документация и отчет по държави (три-компонентен стандартизиран подход’)

12:45 - 13:45

Обяд

13:45 - 14:30

ТЦ в практиката – най-често срещаните проблеми в ТЦ:

- вътрешногрупови услуги

- групово финансиране

- компенсиращи корекции

14:30 - 15:30

Актуални практики на органите по приходите в областта на ТЦ в България – как да се подготвим? Преглед на съдебната практика в България по въпроси на ТЦ

15:30 - 16:00

Кафе пауза

16:00 - 17:00

Разглеждане и решаване на практически казус от участниците

17:00 - 17:30

Въпроси от участниците

Таксата за един участник в един от двата семинара е 180 евро и за двата семинара е 300 евро. При двама или повече записани участници от едно дружество, цената е 150 евро за участие в един от семинарите и 270 евро за участие в двата семинара за 1 участник. Всички суми са без ДДС и включват обяд и кафе-паузи. Максималният брой участници във всеки от семинарите е 25.

Всички дискусии ще бъдат на български език.

Моля, потвърдете участието си в семинара като изпратите попълнен формуляр/попълнени формуляри за регистрация до 14 май 2018 г. на:

Силвия Вълчева,
email: svalcheva@deloittece.com
тел: (02) 8023 395, (02) 8023 300

Очакваме да Ви видим на семинарите!