Консултации относно видовете мерки за насърчаване на инвестициите

България провежда политика за насърчаване на инвестициите, свързана с предоставянето на определени привилегии и улеснения на инвеститорите, които спомагат конкурентоспособността на
българската икономика. В тази връзка можем да Ви съдействаме със следните услуги:

Консултации относно видовете мерки за насърчаване на инвестициите:

  • насърчителни мерки и стимули при Приоритетен инвестиционен проект
  • насърчителни мерки и стимули при инвестициите със сертификат клас „А“ и „Б“
  • насърчителни мерки и стимули при сертификат клас „В“
  • данъчни стимули при инвестиции

 

Съдействие в процедура по издаване на сертификати за клас инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите:

  • анализ на съответствие на проект с изискванията за издаване на сертификат;
  • определяне на съответния клас, за който да се кандидатства;
  • подготовка и подаване на заявление и придружаваща документация.