Решения

Услуги в областта на обществените поръчки

Услуги в областта на обществените поръчки:

  • Изготвяне на документации за провеждане на
    процедури по ЗОП;
  • Изготвяне на оферти за кандидатстване в процедури по ЗОП;
  • Съдействие в процедури по обжалване;
  • Съвети по въпроси в областта  на обществените поръчки.