Transfer Pricing

Услуги

Оптимизация на бизнес модели

Трансферно ценообразуване

Глобалната икономическа среда се характеризира с непрекъснати подобрения в технологиятатехнологиите, спешно да нуждата от бързото приеманет и прилаганет най-добрите практики и процеси, както и възможността потенциално приемане на за законодателни промени. Оценката на международения глобален бизнес модел вече не е упражнение по желание. Оптимизация на бизнес модела (BMO) е процесът на разбиране на нуждите на операциите и на данъчното право и интегрирането им в бизнес модела на компанията. Делойт предоставя висококачествени, индивидуални данъчни и ВМО услуги, които са насочени към подпомагане на мултинационални компании в интегрирането на оперативните и данъчни изисквания по измерим и устойчив начин, за да могат бизнес лидерите да вземат ефективни решения, основани на резултатите след данъчно облагане.

Делойт предоставя услугата за оптимизиране на бизнес модели, използвайки методологията на BMO Insight, която представлява набор от подходи за разработване на решения на редица данъчни въпроси и възможности, базирани на дългогодишен опит.