Business Process Solutions - Payroll outsourcing

Услуги

Решения за бизнес процеси

Аутсорсинг услуги – работни заплати

Ние предлагаме аутсорсинг на работни заплати, който може да ограничи сложните и времеемки задачи за глобалния бизнес. Услугите са съсредоточени върху административни дейности, свързани с човешките ресурси, включително: обработка на заплати, администриране на обезщетения и съдействие в областта на човешките ресурси. Аутсорсинга на административните задачи на човешките ресурси може да помогне на фирмите да задържат нивото на разходите за човешки ресурси, да управляват рисковете, свързани с работодателя, да намалят административната тежест, да поддържат стриктно поверителността на информацията и да подобрят организационната ефективност.

Нашите услуги включват:

  • Обработка на заплати
  • Администриране на обезщетения 
  • Съдействие в областта на човешките ресурси (HR)