Business Process Solutions - Tax advisory

Услуги

Решения за бизнес процеси

Данъчни консултации

Чрез нашите традиционни услуги, свързани с международното данъчно облагане, можем да предложим уникални данъчни решения, които са съсредоточени върху подпомагането на бизнеслидерите да направят информиран данъчен избор и да приложат подобренията, така че управлението на данъчните въпроси да е в подкрепа на бизнес операциите и да е насочено към избягване на рисковете, произтичащи от неспазване на разпоредбите.

Нашите услуги включват:

  • Подкрепа при започване на дейност
  • Интегриране на данъчна информация
  • Данъчни последици от промените в бизнес стратегията и специалните сделки
  • Управленско данъчно консултиране и технологични решения