Post-merger integration services

Услуги

Интеграция след сливане

Корпоративно данъчно облагане

Всички сделки, независимо дали са свързани със сливания, придобивания, съвместни предприятия, капиталови инвестиции, или продажба на активи -повдигат сложни въпроси по отношение на потенциалните данъчни рискове и създават нуждата или възможността за прилагане на практически стратегии за подобряване на данъчната ефективност и сигурност.

Когато страни по сделките са компании с глобална дейност, ориентирането в допълнителните изисквания на чуждестранното законодателство е още по-трудно. Делойт може да съдейства, предлагайки ефективна навигация сред многобройните данъчни, счетоводни, правни, регулаторни,  културни и трудови въпроси, които възникват в една сделка и да помогне да се реализират очакваните пост-интеграционни синергии.