Tax controversy services

Услуги

Данъчни спорове

Корпоративно данъчно облагане

Съвременните тенденции показват, че мултинационалните компании ще продължат да влагат все повече време и ресурси в управлението на данъчни спорове, както на местни, така и на чужди пазари. Данъчните власти обменят информация за дружествата и се фокусират все повече не само върху техническите характеристики на една данъчна структура, но и върху нейното прилагане. В своя екип от експерти в областта на данъчните спорове Делойт включва бивши служители на данъчните власти, специалисти в алтернативното решаване на спорове, а в много държави, и специалисти в процесуалното представителство по данъчни дела, които могат да съдействат на международни компании във всяка фаза на данъчния спор.