Financial accounting for income taxes

Услуги

Финансово счетоводство за данъци върху доходите

Корпоративно данъчно облагане

Финансовото счетоводство и отчитане стават все по-сложни за данъчни цели. Данъчните отдели трябва да са в течение с последните регулаторни развития и насоки, свързани с данъчно счетоводство, оповестяване и документация, като същевременно търсят начини да посрещнат текущите си и технологични нужди по-надеждно и ефективно. Данъчните специалисти на Делойт разбират сложността на процеса и осигуряват практически поглед, стандартизация и технически опит, за да помогнат на клиентите да преминат през лабиринта от правила.